Tag: <span>gabbie mentali</span>


Si legge in circa:
< 1 minuto

Carne mansueta - Simona Dimitri
Ingabbiamo e siamo ingabbiati.
Ingabbiamo perché siamo ingabbiati.

ArteVeganzetta